Rasika Ranjani Sabha, Trichy 1996

Sri Semmangudi Srinivasa Iyer: vocal
Sri V. Subramaniam: vocal support
Sri Palani Ramachandran: vocal support
Sri Kadayanallur KS Venkataraman: vocal support

Sri Nagai Mulideran: violin
Sri Umayalpuram K. Sivaraman: mridangam


Related Videos